Posts Tagged ‘யூதர்’

போலி யூத செப்பேடுகளும், கேரளக் கட்டுக் கதைகளும், செக்யூலரிஸ அரசியலும், தொடரும் கிருத்துவ மோசடிகளும்: போலி, மாதிரி மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட செப்பேடுகள் பற்றிய விவரங்கள் (4)

ஜூலை 10, 2017

போலி யூத செப்பேடுகளும், கேரளக் கட்டுக் கதைகளும், செக்யூலரிஸ அரசியலும், தொடரும் கிருத்துவ மோசடிகளும்: போலி, மாதிரி மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட செப்பேடுகள் பற்றிய விவரங்கள் (4)

Adrian Moens, a Governor of Cochin, in 1770

1770ல் இல்லாத செப்பேடுகள் 1881ல் எப்படி வந்தன?: மோடி நெதன்யாகுவிற்கு யூத தாமிர பட்டயங்களின் நகல் / மாதிரி கொடுத்ததால் தான்[1], இப்பிரச்சினைகள் வெளி வந்து, விவாதிக்கப் படுகின்றன[2]. அட்ரியன் மொயீன்ஸ் என்ற கொச்சின் கவர்னர் மற்றும் டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் டைரக்டர் 1770ல் மலபார் யூதர்களைப் பற்றி எழுதும் போது, அத்தகைய செப்பேடுகள் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டதால், அதை பார்க்க ஆசைக்கொண்டதாகவும், ஆனால், பிறகு, அவை கிடைக்க முடியாத அளவுக்கு காணாமல் போய் விட்டதாக அல்லது அத்தகைய செப்பேடுகளே இல்லை என்று தெரியவந்ததாகக் குறிப்பிட்டார் என்றும், பச்சனன் 1811ல் குறிப்பிட்டார்[3]. கவர்னருக்கே காட்டப்படவில்லை எனும்போது, அவை இல்லை என்பது தான் உண்மையாகிறது. ஆகவே, பச்சனன் ஆராய்ச்சியின் படி, 1770ம் ஆண்டு, கொச்சின் கவர்னரால் இல்லை என்று நிரூபிக்கப் பட்டது. பச்சனன் பார்த்தவை போலி என்று அவரே ஒப்புக் கொண்டார். எனவே, இந்த தாமிர பட்டயங்கள் மற்றும் செப்பேடுகளைப் பற்றி மறுபடி-மறுபடி பேசுவது, எழுதுவது, விவாதிப்பதும் போலித்தனமாகும், சரித்திர மோசடி ஆகும்.

Vedaprakash reply dated 02-08-2008 to nasrani.net

கிருத்துவப் பிரச்சாரம் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது (நஸ்ரனி.நெட் உரையாடல்): பலமுறை குறிப்பிட்டது போல, செக்யூலரிஸ பாரதத்தில், அவரவர் மதநம்பிக்கை, அவரவருக்கு உயர்ந்தது தான், ஆனால், அதற்காக அடுத்த நம்பிக்கையாளரை கேலிபேச, அவதூறு பேச, மோசடிகள் செய்து ஏமாற்ற எந்த உரிமையும் கிடையாது. ஆனால், நஸ்ரனி.நெட் என்ற இணைதளத்தில், சிரியன் கிருத்துவர்கள் தங்களது தொன்மையினை நிலைநாட்டிக் கொள்ள இன்றும் பிரச்சாரம், மோசடி முதலியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதில் தாக்கப்படுவது, இந்து மதம் தான். அங்குதான் பிரச்சினை வருகிறது. எத்தனை ஆதாரங்கள் கொடுத்தாலும், ஏற்றுக் கொள்ளாமல், உண்மையினை எடுத்துக் காட்டுபவர்கள் அக்கூட்டம் வசைபாடி வருகிறது. இருப்பினும், அக்கூட்டத்தில் இருக்கும் சிலர் உண்மையினை கிரகிக்க வேண்டியுள்ளது. என்னுடைய பதிலை இங்கே காணலாம்[4]. இங்கு நானும், தேவபிரியா என்பவரும் பல உண்மைகள், ஆதாரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக் காட்டினாலும், அவர்களது குறிக்கோள் பொய்களை பரப்ப வேண்டும் என்ற ரீதியில் தீர்மானமாக உள்ளார்கள். நான் ஆர்ச்பிஷப் அருளப்பா வழக்கு, செப்பேடு-ஆவணங்கள் தயாரிப்பு முதலிய மோசடிகளை ரஎடுத்துக் காட்டினாலும், அவர்கள் வெட்கப்படுவதாக இல்லை. பாரம்பரியம் உள்ளது, அதனை மறுக்க முடியாது என்று அவர்கள் பிரச்சாரத்தைத் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

S N Sadasivan - copper age was not there in Kerala till 8th cent CE

செப்பேடுகளுக்கும் யூதர்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை: எஸ்.என். சதாசிவம் என்பவர் இந்த செப்பேடுகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது, தாமிரத்தின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித் திறமைகள் முதலியவற்றைப் பார்க்கும்பொழுது, அவற்றை, யூதர்களுடன் தொடர்பு படுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கின்றன. ஏனெனில், கேரளாவில் “தாமிர காலம்” இருக்கவில்லை மற்றும் தாமிரத்தை எட்டாம் நூற்றாண்டு வரை அரசு உபயோகத்திற்காக பயன்படுத்தப்படவில்லை. மேலும், அவற்றில் காணப்படும் விவரங்களின் படி பார்த்தால், இறையன் சாத்தன், மூகன் சாத்தன் போன்ற பெயர்களைக் கவனித்தால், அப்பொழுது பௌத்தம் இருந்துள்ளது என்று தெரிகிறது. ஆகையால், முதன் முதலாக கிராங்கனூரில், யூதர்கள் வந்து தங்கிய காலம் 13ம் நூற்றாண்டில் இருந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது, ஏனெனில், அப்பொழுது தான், அது அனைத்துலக ரீதியில் துறைமுகமாகியது. அதிலும், யூத குறிப்புகளை வைத்துப் பார்த்தால், அப்பொழுது, அங்கு கிருத்துவர்கள் இருந்ததற்கான ஆதாரமும் இல்லை. [5].

Copper plates nnthing to do wth the Hews or Christians- S N SAdasivan

யூதர்கள் 16ம் நூற்றாண்டில் வந்திருக்கக் கூடும்: எஸ்.என். சதாசிவம் என்பவர் இந்த செப்பேடுகளைப் பற்றி தொடர்ந்து குறிப்பிடும்போது, 1514ல் ஸ்பெயெனிலிருந்து யூதர்கள் வெயேற்றப்பட்டபோது, யூதர்கள் வந்திருக்கக் கூடும். இரண்டாவது செப்பேட்டில் காணப்படும் “அஞ்சுவண்ணம்”, “மணிகிராமம்” முதலிய வார்த்தைகளும், தனித்தனியாக செயல்பட்டு வந்த வணிகக்குழுமங்கள் ஆகும் என்று ஹெர்மான் கன்டெர்ட் [Herman Gundert] கூறுகிறார். ரெட்கார் தர்ஸ்டென் [Edgar Thruston], இந்த செப்பேடுகளுக்கும் வணிகக்குழுமங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, கிருத்துவர்களுக்கோ சுத்தமாக சம்பந்த இல்லை என்றார். “இரவிகொற்றன் / இரவிகூர்தன்” என்பதும் என்பவனும் நிச்சயமாக கிருத்துவன் இல்லை. ஏ.சி.பெர்னல் [A. C. Burnell] இவற்றை ஆராய்ந்து கூறும்போது, இவற்றில் சிரியன்கள் பற்றி ஒன்றும் சொல்லப்படவில்லை, தேவையில்லாத மதம் மாற்றும் முயற்சிகள் இவற்றின் மூலம் மேற்கொள்ளப் படுவதால், இந்தியர்களிடையே வெறுப்பை வளர்த்து வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள், என்று, எச்சரித்தார். தழக்காடு செப்பேடு விசயமும், இதேபோலத்தான் உள்ளது.  ஏனெனில், சாத்தன் வடுகன் மற்றும் இரவி சாத்தன், பௌத்த மதத்தினைக் குறிப்பதாகும்[6].

Cladius Buchanan and copper plates

தாமஸ் மற்றும் சேரமான் கட்டுக்கதைகள் ஊக்குவிப்பது வளர்ப்பது ஏன்?: சதாசிவன் போன்றோர் வாதங்களில் ஜாதியவாதம், முதலிய கொள்கைகளும் இருப்பதை காணலாம். அதாவது, பௌத்தத்தில் ஜாதிப்பிரிவுகள் இல்லை என்று அவர் வாதிப்பதைக் கவனிக்கலாம். ஆனால், யூதர்கள் என்று வரும் போது, “கருப்பு யூதர்கள்” [Black Jews] மற்றும் “வெள்ளை யூதர்கள்” [White Jews] என்று குறிப்பிட்டு வாதிப்பதை கவனிக்க வேண்டும். அதாவது, அவர்களைப் பொறுத்த வரையில் நிறவேறுபாடு அடிப்படையில் உள்ள பிரிவினையையை கவனிக்க வேண்டும். கிருத்துவர்களும் எழவர், கீழ்ஜாதி போன்ற வாதங்களை வைப்பதை காணலாம். முகமதியர்களைப் பொறுத்த வரையில், “மாப்ளாஸ்” அல்லது “மாப்பிள்ளை” முகமதியர் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும், அவர்களிடமும் ஜாதிவேறுபாடு இருக்கிறது. அதை மறைக்க, எல்லோரும், இந்துமதத்தில் இருக்கும் வர்ணமுறைதான், தங்களை பாதிப்பதாக குறைகூறுவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், கிருத்துவ-முகமதிய நிறவேறுபாடு, இறையியல் பகுப்பு முதலியவற்றின் அடிப்படையில் உள்ள பிரிவுகள், இந்திய ஜாதியத்தை விட இறுக்கமானது, மாற்றமுடியாதது. அந்நிலையில், மதமாற்றத்திற்கு, இக்கட்டுக்கதைகள் உதவுகின்றன என்றும் மேன்மேலும், மோசடிகளை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

the-constitution-scheduled-castes-order-1950

தாமஸ் மற்றும் சேரமான் கட்டுக்கதைகள், மோசடிகள், கள்ள ஆவணங்கள் தயாரிப்பு முதலியவற்றை மெத்தப் படித்த கேரளத்தவர் எதிர்க்காதது ஏன்?: தமிழகத்தைப் பொறுத்த வரையில், ஆர்ச் பிஷப் அருளப்பா – கணேஷ் ஐயர் வழக்கு, கிருத்துவர்களின் மோசடிகளை முழுவதுமாக வெளிப்படுத்தின.  சூசை வழக்கு, எப்படி தலித் போர்வையில் இந்து எஸ்சிக்களை ஏமாற்ற நினைத்தது தடுக்கப்பட்டது என்பதை அறியலாம். ஆனால், கேரளத்தில் நடந்து வரும் தாமஸ் மற்றும் சேரமான் கட்டுக்கதைகள் மற்றும் அவற்றின் பின்னணியில் உள்ள மோசடிகளை வெளிப்படுத்தப் பட்டுள்ளதா என்று தெரியவில்லை. எம்.ஜி.எஸ். நாராயணன் போன்றோர், சில விசயங்களைத் தான் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஏனெனில், அவரும் சமீபகாலம் வரை ஒரு மார்க்சிஸ்ட் சரித்திராசிரியராக இருந்து கொஞ்சம் மாறியுள்ளார். “பட்டனம்” மோசடியில் கூட, பி.ஜே.கொரியன் போன்றோரின் அள்வுக்கு அதிகமான செயல்பாடுகளினால் மாட்டிக் கொண்டனர். ஏனெனில், அரசியல் மற்றும் பணபலங்களினால் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற நிலையில் தான் இன்றும் இருந்து வருகின்றனர். கேரளாவில் படிப்பறிவு அதிகம் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும், இத்தகைய மோசடிகளில் வெட்கம் இல்லாமல் ஈடுபடுவது, பரஸ்பர முறையில், ஒருவரையொருவர் காப்பாற்றிக் கொள்வது என்று தான் நடந்து வருகிறது. ஆக, இப்பொழுது மோடி இத்தகைய பரிசுகளை அளித்துள்ளது மூலம், அவர்களது மோசடி ஆராய்ச்சிகளுக்கு ஊக்குவிப்பு அதிகமாகும் என்று தெரிகிறது. முன்னர், ராஜேந்திர பிரசாதே ஒப்புக் கொண்டார் என்று எழுதியது போல, மோடியே ஒப்புக் கொண்டார் என்று இனிமேல் எழுத ஆரம்பித்து விடுவர். இதை இந்துத்துவவாதிகள் எதிர்ப்பார்களா அல்லது மோடியே செய்து விட்டார் என்பதால் ஆதரிப்பார்களா என்று கவனிக்க வேண்டும்.

© வேதபிரகாஷ்

10-07-2017

kerala-historians-at-loggerheads-the-hindu-3

[1] The Hindu, Narendra Modi gifts replicas of relics from Kerala to Netanyahu, JERUSALEM,JULY 05, 2017 10:00 IST; UPDATED: JULY 07, 2017 20:33 IST.

[2] http://www.thehindu.com/news/national/narendra-modi-gifts-two-sets-of-relics-from-kerala-to-netanyahu/article19214296.ece

[3] Adrian Moens, a Governor of Cochin, in 1770, who published some account of the Jews of Malabar, informs us that he used every means in his power, for many years, to obtain a sight of the famed Christian Plates; and was at length satisfied that they were irrecoverably lost, or rather, he adds, that they never existed. மேலே பார்க்கவும்.

[4] http://www.nasrani.net/2007/02/16/the-plates-and-the-privileges/

[5] It cannot be corrpoborated that the grant of the copper plate was in 379 AD either by the quality of its copper or by its manufacturing standards. Kerala never had  an age of copper nor the metal was taken for any official use till the eigth century.

N. Sadasivan, A Social History of India, A.P.H. punlishing Corporation, New Delhi, 2000, p.712.

[6] S. N. Sadasivan, A Social History of India, A.P.H. punlishing Corporation, New Delhi, 2000, p.422.

போலி யூத செப்பேடுகளும், கேரளக் கட்டுக் கதைகளும், செக்யூலரிஸ அரசியலும், தொடரும் கிருத்துவ மோசடிகளும்: சேரமான் பெருமாள் கட்டுக்கதை (2)

ஜூலை 9, 2017

போலி யூத செப்பேடுகளும், கேரளக் கட்டுக் கதைகளும், செக்யூலரிஸ அரசியலும், தொடரும் கிருத்துவ மோசடிகளும்: சேரமான் பெருமாள் கட்டுக்கதை (2)

 PM Modi gifted Saudi Arabia's King Salman a replica of Cheraman Juma Masjid. Image courtesy- www.narendramodi.in

மோடியின் பரிசளித்தல்நட்புறவு யுக்தி: நிச்சயமாக மற்ற பிரதம மந்திரிகளை விட மோடி வித்தியாசமாக, சாதுர்யமாக, நட்புறவுகளை வளர்த்து கொள்ள பாடுபட்டு வருகிறார். அனைத்துலக தலைவர்களும் அவரை, மிக்க அக்கரையுடன், ஜாக்கிரதையுடன், கவனத்துடன் அணுகி வருகின்றனர். பரிசுகள், நினைவு-பரிசுகள் கொடுப்பதிலும் மோடி மிகவும் அக்கரையுடனும், கவனத்துடனும், சாதுர்யமாக செயல்பட்டு வருகிறார்[1].  இவற்றை கீழ் காணும் உதாரணங்களிலிருந்து அறியலாம்[2]:

 1. 2014ல் நவாஸ் செரிப்பின் தாயாருக்கு ஷாலை பரிசாக அனுப்பி வைத்தார்.
 2. நவாஸ் செரிப்பின் பேத்தியின் திருமணத்திற்கு ரோஸ் கலர் டர்பனை அனுப்பி வைத்தார்.
 3. இரான் தலைவர் சையத் அலி காமெனேயை சந்தித்த போது, 7ம் நூற்றாண்டு கூஃபி லிபியில் எழுதப்பட்ட குரானின் கையெழுத்துப் பிரதியை பரிசாகக் கொடுத்தார்.
 4. உஸ்பெகிஸ்தான் ஜனாதிபதி, இஸ்லாம் கரிமோவை சந்தித்தபோது, அமிர் குர்சுவின் சித்திரத்தின் நகலை பரிசாகக் கொடுத்தார்.
 5. 2016ல் சவுதி அரேபிய அரசர் சல்மானை சந்தித்தபோது, சேரமான் பெருமாள் மசூதியின் மாதிரியை பரிசாகக் கொடுத்தார்[3].
 6. டொனால்டு டிரம்பை சந்தித்தபோது, வெள்ளி வளையல் மற்றும் ஷாலைப் பரிசாகக் கொடுத்தார்.

Modi twitter on Cheraman mosque 2016

இதில் உள்ள அனைத்துலக அரசியல், நட்புறவு, வியாபாரம் முதலியவை ஒருபக்கம் இருந்தாலும், கேரளா சம்பந்தப்பட்ட “நினைவு பரிசுகள்” திடுக்கிட வைக்கின்றன.  2016ல் சவுதி அரேபிய அரசர் சல்மானை சந்தித்தபோது, சேரமான் பெருமாள் மசூதியின் மாதிரியை பரிசாகக் கொடுத்தது, விசித்திரமாக இருந்தது. இப்பொழுது, இஸ்ரேல் விசயத்தில் இவ்வாறு உள்ளது. இனி யூத செப்பேடுகளின் பின்னணியைப் பார்ப்போம்.

Marthoma cyrch, thiruvalla- copper plates-1

இதன் சரித்திரப் பின்னணி, உண்மைகள்: கேரள மாநிலத்தைப் பொறுத்த வரையிலும், சரித்திர ஆதாரத்துடன் கூடிய சரித்திரம் இடைக்காலத்திலிருந்து தான் தெரியவருகிறது. அதிலும், பெரும்பாலான விவரங்கள் போர்ச்சுகீசியர் போன்றவர் தங்களது “ஊர் சுற்றி” பார்த்தது-கேட்டது போன்றவற்றை எழுதி வைத்துள்ளவற்றை வைத்துதான் “சரித்திரம்” என்று எழுதி வைத்துள்ளனர். மற்றபடி, புராணங்கள், “கேரளோ உத்பத்தி” [17 / 18 நூற்றாண்டுகளில் 9ம் நூற்றாண்டு விசயங்கள் பற்றி எழுதப்பட்ட நூல்] போன்ற நூல்கள் மூலமாகத்தான், இடைக்காலத்திற்கு முன்பான “சரித்திரத்தை” அறிய வேண்டியுள்ளது. கேரள கிருத்துவ மற்றும் முகமதியர்களின் ஆதிக்கத்தினால், உள்ள ஆதாரங்கள் மாற்றப்பட்டு, மறைக்கப்பட்டு, புதியதாக தயாரிக்கப் பட்ட ஆவணங்கள், செப்பேடுகள், சிற்பங்கள், கல்வெட்டுகள் முதலியவற்றை வைத்து, கட்டுக்கதைகளை உருவாக்கில் போலி சரித்திரத்தை எழுதப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக கேரள கிருத்துவ மற்றும் முகமதிய செல்வந்தர்கள், அயநாட்டு சக்திகள், கோடிக்கணக்கில் பணத்தைக் கொடுத்து வருகிறது. சமீபத்தைய “பட்டினம்” அகழ்வாய்வுகள் அத்தகைய மோசடிகள் பல வெளிக்காட்டியுள்ளன. இருப்பினும் கேரள சரித்திராசிரியர்கள், அகழ்வாய்வு வல்லுனர்கள் முதலியோர் இம்மோசடிகளைப் பற்றி, அதிகமாக பேசுவதில்லை, விவாதிப்பதில்லை.

Marthoma cyrch, thiruvalla- copper plates-2

இப்பொ ழுது, இவ்விகாரத்தில் கூட,

 1. 9-10ம் நூற்றாண்டுகளில் இச்சேப்பேடுகள் தயாரிக்கப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.
 2. “இந்து அரசர்” பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை.
 3. ஆனால் அந்த அரசர் சேரமான் பெருமாள் என்று முதலில் அடையாளம் காணப்பட்டது. பிறகு, அத்தகைய அரசனே இருந்ததில்லை என்றும் கேரள சரித்திராசிரியர்கள் எடுத்துக் காட்டினர்[4].
 4. பிறகு, அந்த அரசர், பாஸ்கர ரவி வர்மா என்று சிலர் அடையாளம் காண்கிறார்கள்.
 5. ஜோசப் ரப்பன் கதையும் அத்தகைய நம்பிக்கைக் கதையே, அதாவது, சரித்திர ஆதாரம் இல்லை.How Ceraman myth is promoted in Kerala by the vested groups
 6. யூத பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் அவ்வாறு கருதப்படுகிறது என்றுதான், இப்பொழுதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 7. ஆகவே, ஐரோப்பியர் வரவிற்குப் பிறகுதான், இத்தகைய கட்டுக்கதைகளை உருவாக்கி, பின்னர், காலத்தை பின்னோக்கித் தள்ள, உள்ளூர் ஆதாரங்கள், கட்டுக்கதைகள் முதலியவற்றுடன் இணைத்து மோசடி செய்து வருகின்றனர்.
 8. சேரமான் பெருமாள் விசயத்தில், முகமதியர்களின் மோசடிகள் அவ்வாறுதான் வெளிப்பட்டன என்பது கவனிக்கத் தக்கது.
 9. சேரமான் கட்டுக்கதைகளுக்கு எந்த சரித்திர ஆதாரமும் இல்லை. மேலும் அக்கதைகளை, இன்றைய ஆசார முகமதியம், வஹாபி அடிப்படைவாத இஸ்லாம் நிச்சயமாக ஏற்றுக் கொள்ளாது. மேலும் கேவலமாம கட்டுக்கதைகளில், இஸ்லாம் “நான்காவது வேதம்” என்று குறிப்பிடப்படுவதும் நோக்கத்தக்கது!
 10. ஆக, கேரளாவில், இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் எல்லோருமே சேரமான் பெருமாள், ஒரு இந்து ராஜா என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு மோசடிகளை செய்து வருவதை கவனிக்கலாம்.

How Ceraman myth is promoted

சேரமான் பெருமாள் கட்டுக்கதைகள்: கேரளக் கட்டுக்கதைகளில், அடிக்கடி தோன்றும் ஒரு புனையப்பட்ட பாத்திரம் சேரமான் பெருமாள் தான். கேரளோத்பத்தியில் 25 சேரமான் பெருமாள்கள் மற்ற கதைகளில் 12 சேரமான் பெருமாள்கள் என்று விவரிக்கப் பட்டுள்ளதால், அப்பாத்திரம், ஒரு சுத்தமான கற்பனை என்று எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம். ஆளும் தெரியாது, அவனது காலமும் தெரியாது, என்ற நிலையில் சரித்திர ரீதியில் யாரும் அதனைக் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள். அந்த போலி-கற்பனை பாத்திரத்தை வைத்து, கிருத்துவர்-முஸ்லிம்கள் மாற்றி-மாற்றி கதைகளை தயாரித்து வருகின்றனர். முஸ்லிம்களின் கட்டுக்கதைகளின் படி, சேரமான் பெருமாள், கொடுங்கலூரின் ராஜா. அவன் கனவில், சந்திரன் இரண்டாகப் பிரிவது போலவும், அதில் ஒரு பாதி பூமியின் மீது விழுவது போலவும் ஒரு காட்சி கண்டானாம். இது மொஹம்மது கண்ட காட்சி என்பது முகமதியருக்கு நன்றாகவே தெரியும்[5]. அப்பொழுது, அரேபிய தீர்த்த யாத்திரிகர்கள், கொடுங்கலூர் வழியாக, ஆதாம் மலையுச்சிற்கு சென்று கொண்டிருந்தனராம். ராஜாவின் விசித்திரக் கனவை அறிந்த அவர்கள், அது அவனை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டிய தெய்வீக அழைப்பாக ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று விளக்கம் கொடுத்தனராம். அந்த விளக்கத்தை ஏற்றுக் கொண்டு, அவர்களிடம் மெக்காவுக்குச் செல்ல ஒரு கப்பலை ஏற்பாடு செய்யுமாறுக் கேட்டுக் கொண்டானாம்[6]. மொஹம்மதுவை சந்தித்து, இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டானாம். ஹத்ரமாவ்த் [Hadramawt] என்ற இடத்திற்கு சென்று, சுன்னத் செய்து கொண்டு, துலுக்கன் ஆகி, அங்கேயே தங்கிவிட்டானாம். மாலிக் பின் தீனார் [Malik ibn Dinar] என்பவனின் சகோதரியை மணந்து கொண்டானாம். அங்கு மதத்தைப் பரப்பி, கேரளாவுக்குத் திரும்ப விழைந்தானாம்[7]. அப்பொழுது, இறந்து விட்டதால், அவன் சிஹிர் [Shihr] என்ற ஹத்ரமாவ்த்தில் இருந்த துறைமுகம் அருகில் அல்லது அதற்கு பக்கத்தில் இருந்த ஜஃபர் [Zafar] என்ற இடத்தில் புதைக்கப் பட்டான் என்றும் கதைகள் சொல்கின்றன. அவன் இறப்பதற்கு முன்னர் தலைமையில் மிஷனரிகளை மலபாருக்கு, இஸ்லாமாகிய நான்காவது வேதத்தைப் பரப்ப அனுப்பி வைத்தானாம்[8].

© வேதபிரகாஷ்

09-07-2017

A chola painting 11th cent. depicting the ascension of Cheraman Perumal and Sundarar to kailisa

[1] Firstpost, PM’s flair gift diplomacy shows he’s a thoughtful guest, July.5, 2017. 17.00 IST.

[2] http://www.firstpost.com/india/narendra-modi-in-israel-pms-flair-gift-diplomacy-shows-hes-a-thoughtful-host-a-gracious-gu

[3] http://www.narendramodi.in/pm-modi-presents-king-salman-bin-abdulaziz-al-saud-a-gold-plated-replica-of-the-cheraman-juma-masjid-in-kerala-439914

[4] According to Sreedhara Menon, “The Cheraman legend is not corroborated by any contemporary record or evidence. None of the early or medieval travelers who visited Kerala has referred to it in their records. Thus Sulaiman, Al Biruni, Benjamin of Tuleda, Al Kazwini, Marco Polo, Friar Odoric, Friar Jordanus, Ibn Babuta, Abdur Razzak, Nicolo-Conti – none of these travelers speaks of the story of the Cheraman’s alleged conversion to Islam”.

[5] இத்தகைய கட்டுக்கதைகளை இன்றும் நம்புவார்களா- இன்றைய முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்களா என்று தெரியவில்லை.

[6] கப்பற்துறையில் இந்தியா சிறந்து விளங்கியபோது, ஒரு கேரள மன்னன், அரேபியரிடத்தில், இவ்வாறு கேட்பதாக குறிப்பிடுவதே கேவலமானது, அபத்தமானது.

[7]  இதுவரை, சித்தர் ராமதேவர் / யாக்கோபு கட்டுக்கதை போலவே உள்ளது. ராமதேவர், சதுரகிரிக்கு [இந்தியாவுக்கு] திரும்ப வந்து விடுகிறார்.

[8]  R. E. Miller, Mappila Muslims of Kerala, Orient Longman, 1976, Madras,op. cit., pp. 46-9.PM Modi gifted Saudi Arabia's King Salman a replica of Cheraman Juma Masjid. Image courtesy- www.narendramodi.in

யூத செப்பேடு நகல்களை மோடி, நெதன்யாகுவிற்கு பரிசாக கொடுத்தல்: போலி, மாதிரி மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட செப்பேடுகள் பற்றிய விவரங்கள் (1)

ஜூலை 9, 2017

யூத செப்பேடு நகல்களை மோடி, நெதன்யாகுவிற்கு பரிசாக கொடுத்தல்: போலி, மாதிரி மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட செப்பேடுகள் பற்றிய விவரங்கள் (1)

PM Modis gifted Israeli PM 2 sets of copper plates believed to have been inscribed in 9-10th century

04-07-2017 [செவ்வாய் கிழமை இரவு] பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு, மோடி கொடுத்த மாதிரிசெப்பேடுகள் நினைவுபரிசு: மோடி மூன்று நாட்கள் [4 முதல் 6 வரை] அரசு முறை பயணமாக மோடி 03-07-2017 [திங்கட்கிழமை] சென்றடைந்தார். இஸ்ரேல் சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு அந்த நாட்டு பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, விமான நிலையத்துக்கு நேரில் வந்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தார். அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு அடுத்து, இத்தகைய மரியாதை மோடிக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி இந்தியா சார்பாக கேரளாவிலிருந்து கொண்டு வந்த இரு நினைவுப் பரிசுகளை இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு 04-07-2017 [செவ்வாய் கிழமை இரவு] வழங்கினார். இந்தியாவிலுள்ள நீண்ட யூத வரலாற்றை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்தப் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் அலுவலகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. அந்த பரிசு குறித்து பிரதமர் அலுவக ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது, “யூதர்களின் வரலாற்றை பிரதிபலிக்கும் இரு காப்பர் தகடுகள் நினைவுப்பரிசாக வழங்கப்பட்டது. இவை 9-ஆம் மற்றும் 10-ஆம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவை[1], என்று தமிழ் ஊடகங்கள் குறிப்பிட்டாலும், “9-10ம் நூற்றாண்டுகளில் தயாரிக்கப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது”, என்றுதான் டுவிட்டரில் சொல்லப்பட்டுள்ளது[2].

PM Modis gifted Israeli PM - second set of copper plates believed to have been inscribed in 9-10th century

மாதிரிசெப்பேடுமுதல் தகடின் விவரங்கள்: இதில் முதல் காப்பர் தகடு யூதர்களின் தலைவரான ஜோசப் ராபனுக்கு, அப்போதைய ஆட்சியில் இருந்த இந்து அரசர் சேரமான் பெருமாளால் [பாஸ்கர ரவி வர்மா என்று சிலர் அடையாளம் காண்கிறார்கள்] வழங்கப்பட்டது[3]. பின்னாளில் ஷிங்க்ளியின் இளவரசனாக ஜோசப் ராபன் முடிசூட்டப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, என்று தமிழ் ஊடகங்கள் குறிப்பிட்டாலும், “யூத பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் அவ்வாறு கருதப்படுகிறது”, என்றுதான் உள்ளது[4]. ஷிங்க்ளிக்கு சரிநிகரான யூதர்களின் விருப்பமான மற்றும் கலாச்சார ஸ்தலமாக ரங்கனூர் விளங்கியது. இந்த காப்பர் தகடுகள் கொச்சியின் மட்டான்சேரியில் உள்ள பாரதேசி சினகோக் கூட்டு முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்டது[5]. பின்னர், காலப்போக்கில் அங்கிருந்த யூத மக்கள் கொச்சினுக்கும் மலபார் உள்ளிட்ட கேரள மாநிலத்தின் பிறபகுதிகளுக்கும் இடம் பெயர்ந்துள்ளனர். வழிவழியாக இந்த இடப்பெயர்வு நடந்துள்ளது[6]. ஷிங்க்லி பகுதியும், கிராங்கனூர் பகுதியும் யூதர்களின் இரண்டாவது ஜெருசலேம் என்று இப்போதும் வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது, உள்ளூர் யூதர்கள் ஒருதடவை ஒரு கைப்பிடி மண்ணை சவப்பெட்டியில் போட்டு, ஷிங்ளி / கிராங்கனூரை “இரண்டாவது ஜெருஸலேம்” என்று சொன்னதாக உள்ளது[7]. இந்தப் பகுதி இப்போதுள்ள திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது[8].

Benjamin Netanyahu-Modi - Jews copper plate

மாதிரிசெப்பேடுஇரண்டாம் தகட்டின் விவரங்கள்: இரண்டாவது தகடு, இந்தியாவுடனான யூதர்களின் வர்த்தகம் குறித்து விளக்குகிறது. அதுமட்டுமின்றி கொல்லம் மற்றும் மேற்கு ஆசியாவுடனான இந்திய வர்த்தகத்தையும் விளக்குகிறது. மேற்கு ஆசிய வர்த்தகத்தில் முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள், சோராஸ்டிரியன்களுடன் யூதர்களும் வர்த்தகம் செய்து வந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது[9].  இந்தியா மற்றும் இந்தியாவுடனான கடல் கடந்த வாணிகம் எனும் போது, அது இருவழி வியாபாரம் என்பதை கவனிக்க வேண்டும். முதலில், இடைக்காலம் வரை, இந்தியா தான் கடல் வாணிகத்தில் கோலோச்சி வந்தது. பிறகு, அரேபியர்கள், வளைகுடா மார்க்கத்தை அடைத்து, வரிகேட்டு, கடற்கொள்ளை அடித்து, வணிகர்களைக் கொடுமைப் படுத்திய நிலைகளில், இந்தியாவுடன் நேரிடையான வாணிகத்தில் ஈடுபடத்தான், இந்த்யாவிற்ற்கு கடல்வழி தேடப்பட்டது. அவ்வாறுகண்டுபிடித்தப் பிறகு, ஐரோப்பியர்கள் ஆதிக்கம் வளர ஆரம்பித்தது. இதனால், இந்திய வணிகம் தென்கிழக்காசிய நாடுகளுடன் சுருங்கியது. கிளாடியஸ் பச்சனன் என்பவர், இந்த செப்பேடுகளைப் பற்றி 1806ல் ஆய்ந்தபோது, தனக்கு மூலப்பட்டயங்கள் / செப்பேடுகள் கிடைக்கவில்லை என்றும், மாதிரிகள் தான் கிடைத்தன, அவற்றை மலங்காரா சர்ச் பிஷப்பிடம் கொடுத்தார் என்று 1806 / 1811ல் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆக, 19ம் நூற்றாண்டிலேயே, பச்சனன் பார்த்தது, மாதிரி தான். பிறகு, அம்மாதிரியிலிருந்து பல மாதிரிகள் தயாரிக்கப் பட்டதாகவும், அவை படித்தறிவதற்காக, பல ஐரோப்பிய அறிஞர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும் எழுதியுள்ளார்[10].

Modi met Benjamin Netanyahu

கேரளாவின் திருவல்லாவில் உள்ள மலங்கரா மார் தோம சிரியன் சர்ச்சிலிருந்து இந்த தகடுகள் 2017ல் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன: இந்த தகடுகள் கேரளாவின் திருவல்லாவில் உள்ள மலங்கரா மார் தோம சிரியன் தேவாலயத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தகடுகளுடன் கேரளாவிலுள்ள யூத சமூகத்தைச் சேர்ந்த பழமையான தோரா சுருளையும் நெதன்யாகுவுக்கு பிரதமர் மோடி பரிசாக அளித்தார். தென்னிந்தியாவின் கலையை பிரதிபலிக்கும் தங்கத்தால் பூசப்பட்ட உலோக கிரீடம் ஒன்றையும் பரிசாக வழங்கினார்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுதும், “கேரளாவின் திருவல்லாவில் உள்ள மலங்கரா மார் தோம சிரியன் சர்ச்சிலிருந்து இந்த தகடுகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன”, என்றுள்ளதால், இப்பொழுதும் – 2017ல், அதே போல இன்னொரு மாதிரி, போலி தயாரிக்கப்பட்டது என்பது உண்மையாகிறது. ஆக, –

 1. 1811ம் ஆண்டிற்கு முன்னர் தயாரிக்கப்பட்ட போலி-மாதிரி செப்பேடுகள்,
 2. 1811 முதல் 2016 வரை தயாரிக்கப் பட்ட போலி-மாதிரி செப்பேடுகள்,
 3. 2017ல் தயாரிக்கப்பட்ட போலி-மாதிரி செப்பேடுகள்.

என்று பிரித்துப் பார்க்க வேண்டியுள்ளது. மற்றும், அத்தகைய ஆட்களை, தாமிர பட்ட்யங்கள், செப்பேடுகள் தயாரிக்கும் தொழிற்நுட்பமும் அவர்களிடம் இருக்கிறது, இருந்து வருகிறது என்றும் தெரிகிறது.

PM Modis gifted Israeli PM - scroll

மோடிநேதன்யாகு பரஸ்பர பரிசுகள் பகிர்வு: இந்த நிலையில், பிரதமர் மோடிக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் நேதன்யாகு, பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தில் ஒரு பிரிவாக இருந்த இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருக்கும் புகைப்படத்தை  பரிசாக அளித்தார்[11]. அதாவது, ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இந்திய வீரர்கள் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளனர்[12]. பெஞ்சமின் நேதன்யாகு தனது இல்லத்தில் பிரதமர் மோடிக்கு அளித்த தனிப்பட்ட விருந்தின் போது இந்த புகைப்படத்தை பரிசாக அளித்தார்[13]. பிரதமர் மோடியின் டுவிட்டர் பக்கத்திலும் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது[14].  இப்பொழுதைய அனைத்துலக தீவிரவாத எதிர்ப்பு என்று கோணத்தில் மட்டும் தான், இந்த இந்திய-இஸ்ரேல் தொடர்புகளை காணமுடியும். விவசாய-யுக்திகள், பொருளாதார பரஸ்பர உதவிகள் முதலீடுகள் பிறகு வருகின்றன. இவற்றை முஸ்லிம்கள் கடுமையாக எதிர்ப்பார்கள் மற்றும் இந்திய-இந்து விரோதிகளும் சேர்ந்து கொண்டு, வலுமையான பிரச்சாரத்தை முடுக்கி விடுவார்கள் என்பதையும் கவனித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

© வேதபிரகாஷ்

09-07-2017

Modi presented to Benjamin Netanyahu - Metal crown covered in gold sheets from South India

[1] தி.இந்து.தமிழ், இஸ்ரேல் பிரதமருக்கு மோடி அளித்த நினைவுப் பரிசு, பிடிஐ, Published: July 5, 2017 15:35 ISTUpdated: July 5, 2017 15:52 IST.

[2] They comprise two different sets of copper plates that are believed to have been inscribed in 9-10th Century, the PMO tweeted.

The Hindu, Narendra Modi gifts replicas of relics from Kerala to Netanyahu, JERUSALEM,JULY 05, 2017 10:00 IST; UPDATED: JULY 07, 2017 20:33 IST.

[3]http://tamil.thehindu.com/world/%E0%AE%87%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AE%BF-%E0%AE%85%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4-%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%81/article9750122.ece

[4] According to traditional Jewish accounts, Joseph Rabban was later crowned as the Prince of Shingli, a place in or equated with Cranganore.

[5] மாலைமலர், இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன்யாகுவுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கினார் பிரதமர் மோடி, பதிவு: ஜூலை 05, 2017 06:03

[6] தமிழ்.ஒன்.இந்தியா, மோடி அளித்த கேரள பரிசு.. மனம் நெகிழ்ந்து போன இஸ்ரேல் பிரதமர்!, Posted By: Devarajan, Published: Wednesday, July 5, 2017, 13:48 [IST].

[7] Local Jews once placed in each coffin a handful of earth from Shingli/Cranganore that was remembered as a holy place and a “second Jerusalem.”

http://www.thehindu.com/news/national/narendra-modi-gifts-two-sets-of-relics-from-kerala-to-netanyahu/article19214296.ece

[8] http://tamil.oneindia.com/news/international/pm-narendra-modi-gifts-two-sets-relics-from-kerala-israel-pm-benjamin-netanyahu-288538.html

[9] http://www.maalaimalar.com/News/TopNews/2017/07/05060301/1094596/PM-Modi-gifts-two-sets-of-relics-from-Kerala-to-Netanyahu.vpf

[10] Cladius Buchanan recorded as follows: “But there are other ancient documents in Malabar, not less interesting than the Syrian Manuscripts. The old Portuguese historians relate, that soon after the arrival of their countrymen in India, about 300 years ago, the Syrian Bishop of Angamalee (the place where I now am) deposited in the Fort of Cochin, for safe custody, certain tablets of brass, on which were engraved rights of nobility, and other privileges granted by a Prince of a former age ; and that while these Tablets were under the charge of the Portuguese, they had been unaccountably lost, and were never after heard of. Adrian Moens, a Governor of Cochin, in 1770, who published some account of the Jews of Malabar, informs us that he used every means in his power, for many years, to obtain a sight of the famed Christian Plates ; and was at length satisfied that they were irrecoverably lost, or rather, he adds, that they never existed. The Learned in general, and the Antiquarian in particular, will be glad to hear jthat these ancient Tablets have been recovered within this last month by the exertions of Lieutenant- (Colonel Macauley, the British Resident in Travan-core, and are now officially deposited with that Officer. ‘ The Christian Tablets are six in number. They are composed of a mixed metal. The engraving on the largest plate is thirteen inches long, by about four broad. They are closely written, four of them on both sides of the plate, making in all eleven pages. On the plate reputed to be the oldest, there is writing perspicuously engraved in nail-headed or triangular- headed letters, resembling the Persepolitan or Babylonish. On the same plate there is writing in another character, which is supposed to have no affinity with any existing character in Hindoo* tan. The grant on this plate appears to be witnessed by four Jews of rank, whose names are distinctly engraved in an old Hebrew character, resembling the alphabet called the Palmyrene: and to each name is prefixed the title of ‘ Alagen,’ or Chief, as the Jews translated it. — It may be doubted, whether there exist in the world many documents of so great length, which are of equal antiquity, and in such faultless preservation, as the Christian Tablets of Malabar. — The Jews of Cochin indeed contest the palm of antiquity: for they also produce two Tablets, containing privileges granted at a remote period; of which they presented to me a Hebrew translation. As no person can be found in this country who is able to translate the Christian Tablets, I have directed an engraver at Cochin to execute a copper-plate facsimile of the whole, for the purpose of transmitting copies to the learned Societies in Asia and Europe. The Christian and Jewish plates together make fourteen pages. A copy was sent in the first instance to the Pundits of the Shanscrit College at Trichiar, by direction of the Rajah of Cochin ; but they could not read the character.* — From this place I proceed to Cande-nad, to visit the Bishop once more before I return to Bengal.’

Claudius Buchanan, Two Discourses preached before the University of Cambridge, on the commencement of Subday July 1, 1810 and a sermon before the Society of Missions to Africa and the East; at their tenth anniversary. June 12, 1810. To which added Christian Researches in Asia, T. Cadell and W. Davies, in the Strand; and J. Deighton, Cambridge, London, 1811, pp.121-122.

In footnote, he recorded, “Most of the Manuscripts which I collected among the Syrian Christians, I have presented to the University of Cambridge; and (they are now deposited in the Public Library of that University, together with the copper-plate fac-similes of the Christian and Jewish Tablets.” (Ibid. P.122). Thus, it is evident that there were no originals of the said copper plates and thus, the available / claimed copper plates have no historical value.

[11] தினத்தந்தி, இந்திய வீரர்கள் இடம் பெற்ற புகைப்படத்தை பிரதமர் மோடிக்கு பரிசாக வழங்கினார் நேதன்யாகு, ஜூலை 05, 2017, 09:38 PM

[12] http://www.dailythanthi.com/News/TopNews/2017/07/05213841/Netanyahu-gifts-Indian-soldiers-photo-to-Modi.vpf

[13] விகடன், இஸ்ரேலில் மோடிக்கு நினைவுப் பரிசு!, Posted Date : 01:50 (06/07/2017); Last updated : 10:28 (06/07/2017)

[14] http://www.vikatan.com/news/world/94506-modi-receives-a-memorial-prize-from-benjamin-netanyahu.html

ஜுபின் மெஹ்தாவின் எஹாஸ்-இ-காஷ்மீர் மற்றும் பிரிவினைவாதிகளின் ஹகீகத்-இ-காஷ்மீர் – காஷ்மீரத்தில் போட்டி இசைக்கச்சேரி எப்படி நடந்தது?

செப்ரெம்பர் 10, 2013

ஜுபின் மெஹ்தாவின் எஹாஸ்-இ-காஷ்மீர் மற்றும் பிரிவினைவாதிகளின் ஹகீகத்-இ-காஷ்மீர் – காஷ்மீரத்தில் போட்டி இசைக்கச்சேரி எப்படி நடந்தது?

 

காஷ்மீரத்தின் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகள்

காஷ்மீரத்தின் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகள்

 

ஜுபின்மேத்தாஒருயூதர்என்றபொய்பிரச்சாரம்[1]: ஜுபின் மேத்தா ஒரு யூதர் என்ற பொய் பிரச்சாரம் கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதைப் பற்றி அவரிடம் கேட்டபோது, “முதலில் நான் இந்தியன் என்ற அடையாளத்தைக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னிடம் இந்திய பாஸ்போர்ட் இருக்கிறது. நான் அதைக் கொண்டு வந்து, மக்களிடம் காட்டியிருக்க வேண்டும். ஏனெனில், இப்பொழுது தேவையில்லாமல் நான் ஒரு யூதர் என்று இங்குள்ள மக்கள் நினைக்கிறார்களாம். அது மிகவும் பொய்யான விசயமாகும்”, என்றார்[2]. இஸ்ரேலில் தனது இசைக்குழு ஆரம்பித்தது, இஸ்ரேல் அரசாங்கத்தால் பாராட்டப்பட்டது முதலியவற்றை வைத்துக் கொண்டு,, இவர் “ஓரு யூதர்” என்பது போன்ற பிரச்சாரம் நடக்கிறது போலும்[3].இந்தியவிரோத, ஊடகங்கள் ஜுபின் “முஸ்லிம்கள்-யூதர்கள்” இணைக்கப் பாடுபடுகிறார் என்றும் செய்திகள் வெளியிட்டன[4]. தனக்கு ஒரு குழந்தை இஸ்ரேலில் உள்ளது என்று ஒப்புக் கொண்டதாகவும், இணைதளங்கள் சொல்கின்றன[5]. “முஸ்லிம்-யூதர்கள்” பிரச்சினை அவர்களுடையது, ஆனால், அதை இந்தியாவுன் இணைத்து அடிப்படைவாதத்தைத் தூண்டிவிட பார்க்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது.

 

ஜுபினுக்கு தடை, இஸ்ரேலுக்கும் தடை

ஜுபினுக்கு தடை, இஸ்ரேலுக்கும் தடை

ஜூபின் மேத்தா ஒரு யூதர் என்றும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. 

ஹகீகத்-இ-காஷ்மீர் – இஸாஸ்-இ-காஷ்மீருக்க்கு எதிராக – எதிர்பாட்டு[6]: ஜுபின் இசைநிகழ்ச்சியை எதிர்த்து நடத்திய பிரவினவாதிகளில் இசைநிகழ்ச்சி வேடிக்கையாக இருந்தது. ஏனெனில், இசை கூடாது என்றவர்கள் இசைக் கருவிகளுடன் இசையை முழக்கியதுதான் அந்த வேடிக்கை (தாரை-தப்பட்டை போன்று முழக்கி / அடித்து) முனிசிபல் பார்க், ஶ்ரீநகரில் நடந்தது[7]. ஏதோ காஷ்மீரத்தில் இசையே இருந்ததில்லை என்பதுபோல, அடிப்படைவாதிகள் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள். ஆனால், காஷ்மீரத்தின் கலாச்சாரம் தெரிந்தவர்கள் அவ்வாறு கூறமாட்டார்கள். இதற்கு அரசு எந்த தடையினையும் விதிக்கவில்லை[8]. இசைக்கச்சேரி, பாட்டு முதலியவை இஸ்லாத்திற்கு விரோதமானது என்று சொன்னவர்களும் எதிர்க்கவில்லை. மாறாக கலந்து கொண்டார்கள். இதிலிருந்தும், இவர்களது இரட்டைவேடம், போலித்தனம் முதலியவை வெளிப்படுகின்றன.

 

காஷ்மீரத்தின் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகள்

காஷ்மீரத்தின் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகள்

அருந்ததி ராய் போன்றோர் எங்கே காணவில்லை என்று தெரியவில்லை: ஜிலானி முதலியோர் இருந்தபோது, அருந்ததி ராயை ஏன் காணவில்லை என்று தெரியவில்லை. என்.டி டிவியின் பிரணாய் ராயின் மைத்துனி உறவில் இருக்கும் அவரை கண்டு பிடித்து, பேட்டியில் கலந்து கொள்ள செய்திருக்கலாம். ஆனால், இப்படி அடிக்கடி அவர் காணாமல் போவது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இல்லை, வாரத்தின் இறுதி நாட்களில் அவர்களது புரோகிராமின் படி பிசியாகி விடுவார்கள் போலிருக்கிறது. அந்நிலையில் அவர்களக் கூப்பிடவும் முடியாது, அவர்கள் வர்ரவும் முடியாது போலும்!

ஜிலானி-அருந்ததி

ஜிலானி-அருந்ததி

பரிக்கிரமா அரசியல் – காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யும் மாநிலத்தில் ஒருமாதிரி, மற்ற ம்மஆந்நிலங்களில் வேறுமாதிரி: பரிக்கிரமா – சுற்றிவருதல் என்பது ராமர்-கிருஷ்ணர் போன்றோர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களை பக்தர்கள் சுற்றி வருதல் என்ற தீர்த்தயாத்திரை போன்ற நிகழ்ச்சியாகும். உதாரணத்திற்க்கு, சைதன்யர் எப்படி கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களுக்குச் சென்று வந்தாரோ, அதேபோல, பக்தர்கள் இன்றும் சென்று வருவர். புரிந்து கொள்வதற்கு சொல்லவேண்டுமானால், இது நம்ம ஊர் கிரிவலம், காவடி / பால்குடம் ஊர்வலம் போன்ற சுற்றுவரும், ஊர்வலம் செல்லும் நிகழ்ச்சி ஆகும். இவை வருடம் தோறும் குறிப்பிட்ட நாள், வாரம், மாதங்களில் நடந்து வருகின்றன. இவற்றிற்கு யாரும் விளம்பரம் கொடுப்பதில்லை, தேவையும் இல்லை. ஏனெனில், காலம்-காகமாக மக்கள் கொண்டாடப் பட்டுவரும் நிகழ்ச்சிகள் ஆகும். அவற்றை யாரும் தடுக்க முடியாது. ஆனாக், காங்கிரஸ் அதனை அரசியல் ஆக்கியுள்ளது[9]. காங்கிரஸ்-முல்லாயம் கூட்டு இருப்பதனால், தடை செய்யப்பட்டது. சமீபத்தில் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களுக்குச் சென்று வந்த பரிக்கிரமா அமைதியாக நடந்துள்ளது[10]. எந்த செய்தியும் வரவில்லை. ஏனெனில் அவை ராஜஸ்தானில் நடந்துள்ளன. ஆனால், அவையே, ராமர் விசயத்தில் உபியில் நடத்த தீர்மானித்தபோது, முல்லாயம் வழக்கம் போல அரசியல் ஆக்கினர், காங்கிரஸும் அதனை ஆதரித்தது. ஊடகங்களும் துணை போயின.

 

Susanna Arundhati Roy casually

Susanna Arundhati Roy casually

என்.டி டிவியினரின் பரிக்கிரமா நிகழ்ச்சி செய்திகள்: பரிக்கிரமா – சுற்றிவருதல் சடங்கைப் பற்றி இதே என்.டி டிவியினர் வேறுவிதமாக செய்திகளை வெளியிட்டது[11]. அதே பர்கா தத் (2ஜி ஊழலில் ஊழல் பத்திரிக்கை யுக்திகளை கையாண்ட ஊடகக்கார பெண்மணி) வேறுவிதமாக கருத்துகளைச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். சனிக்கிழமை (07-09–2013) நடந்த “பெரிய சண்டை” நிகழ்ச்சியில், இவர் இல்லை. அதில் வி.எச்.பி.காரர், இந்திய செக்யூலரிஸ இரட்டைவேடங்கள், மோசடிகள் முதையவற்றைப் பற்றி எடுத்துக் காட்டிபோது, என்.டி டிவி ஏங்கரோ, பங்கு கொண்ட உவைசி, கமால் பருக்கி முதலியோர்களின் முகங்கள் சுருங்கி விட்டன. அவர்களால் ஒன்றும் பேசமுடியாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர். பார்த்துக் கொண்டிருந்த இளைஞர்களே இதனைப் புரிந்து கொண்டார்கள். அவர் இந்தியில் பேசியதால், ஒருவேளை அந்த இளைஞர்களுக்கு நன்றாக புரிந்தது போலும்.

 

கல்லடி-காவாலித்தனத்தை-செய்துகாட்டும்-இந்தியவிரோதி

கல்லடி-காவாலித்தனத்தை-செய்துகாட்டும்-இந்தியவிரோதி

முஸ்லிம் ஓட்டுவங்கியை உருவாக்கி, அவர்களை தம்மக்கு சாதகமாக ஒட்டளிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, இத்தகைய வேலைகள் நடக்கின்றன எனலாம். ஆனால், முஸ்லிம்கள் ஏன் அத்தகைய அரசியல்வாதிளின் திட்டங்களுக்கு,, நேரிடையாகவும், மறைமுகமாகவும் ஒத்துழைப்புக் கொடுக்கிறார்கள், அவ்வாறே நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கவேண்டும். ஓருபக்கம், அவர்களும் முன்னேற வேண்டும், உழைக்கவேண்டும் என்ற எண்ணங்களுடன் இருந்தாலும், சில முஸ்லிம் தலைவர்கள் மற்றவர்கள், தங்களது ஆதாயங்களுக்காக உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்றால், அவர்களுக்குள் எப்படி ஒற்றுமை வரும்?

 

© வேதபிரகாஷ்

09-09-2013


[2] On his citizenship, he said his first identity was as an Indian. “Absolutely! I should have brought my passport and showed it, once for all. There are people who think I am Israeli. That’s rubbish”.

http://www.ndtv.com/article/india/zubin-mehta-s-kashmir-dream-that-will-never-be-fulfilled-416065?curl=1378711189

[3] Conductor and musical director Zubin Mehta has admitted that he is the father of an 8-year-old illegitimate Israeli boy. An interviewer for the London Sunday Telegraph this week mentioned rumors that Zubin Mehta had “a smattering of illegitimate children from various affairs” during the course of his 30-year marriage to former actress Nancy Kovack. When pressed on reports of his extramarital children, Mehta admitted: “There is a child in Israel.” Asked if he and the child were close, Mehta replied: “I am getting to be close. I couldn’t communicate with him because I don’t speak Hebrew, but he’s starting to speak English.” While Mehta, 63, does not have any children from his marriage to Kovack, he does have two by his first wife, Canadian Carmen Lasky, who is now married to his younger brother, Zarin. Mehta launched his career as the conductor of the Israel Philharmonic Orchestra, where he established an international reputation, and, while still in his early 30s, became the youngest musical director of the Los Angeles Philharmonic Orchestra. He currently lives in Los Angeles and retains a close attachment to Israel, but spends the bulk of his work as the musical director of both the Munich Philharmonic Orchestra and the Bavarian State Opera. Read more: http://www.jta.org/1999/08/23/news-opinion/conductor-zubin-mehta-admits-he-has-illegitimate-son-living-in-the-jewish-state#ixzz2eOAtuCMz

ஜுபின் மெஹ்தா இசைநிகழ்ச்சியும், பரிக்ரமா (சுற்றிவரும்) பூஜையும் – செக்யூலரிஸ இந்தியாவின் இரட்டை முகமூடிகள் – சோனியா அமெரிக்காவில், பிரச்சினைகள் இந்தியாவில்!

செப்ரெம்பர் 10, 2013

ஜுபின் மெஹ்தா இசைநிகழ்ச்சியும், பரிக்ரமா (சுற்றிவரும்) பூஜையும் – செக்யூலரிஸ இந்தியாவின் இரட்டை முகமூடிகள் – சோனியா அமெரிக்காவில், பிரச்சினைகள் இந்தியாவில்!

Indian dogs go back home

Indian dogs go back home

பத்துநாட்களில்நடந்தஇரண்டுநிகழ்ச்சிகள்செக்யூலரிஸ்டுகளால்பத்துவிதமாகஅணுகப்பட்டிர்ருக்கின்றன: ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஜுபின் மெஹ்தா இசைநிகழ்ச்சி (07-09-2013) ஆர்பாட்டமாக, ஏகபட்ட ராணுவ, பாதுகாப்பு மற்றும் போலீஸார் பாதுகாப்புடன் நடைப்பெற்றது. ஆனால், உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் அயோத்தியாவில், பரிக்கிரமா என்ற சடங்கு நிகழ்சி (30-08-2013) நடத்த விடாமல் பாதுகாப்பு, கலவர தடுப்பு மற்றும் போலீஸார் துணையுடன் இரும்புக் கரம் கொண்டு தடுக்கப்பட்டது. வி.எச்.பி.தலைவர்கள் மாநிலத்தில், குறிப்பாக அயோத்தியாவில் கூட வரவிடாமல் தடுத்து, விமான நிலயத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டு அழைத்துச் செல்லப் பட்டனர்[1]. இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் ஐந்தாவது நாளில் தான், அத்தகைய தடை, கைதுகள் முதலியன ஆரம்பித்தன[2]. மாகாண மாஜிஸ்ட்ரேட் தொகாடியாவை கைது செய்த போலீஸாருக்கு பரிசு வேறு அறிவித்தது படுவேடிக்கையாக இருந்தது[3]. காஷ்மீரத்தில், ஜுபின் மெஹ்தா இசைநிகழ்ச்சியை பிரிவினைவாதிகள் எதிர்தாலும், நடத்தியே திருவது என்று தீர்மானமாக இருந்தார் உமர் அப்துல்லா. இதுவே, முன்னர் காஷ்மீர பெண்கள் இசைநிகழ்ச்சி நடத்தியபோது, மௌல்விகள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து பத்வா போட்டபோது, இசைநிகழ்ச்சிக்கு அல்லது அப்பெண்களுக்கு ஆதரவாக ஒன்றும் செய்யவில்லை. அப்பெண்கள் மிரட்டப்பட்டதால், அந்த இசைக்குழுவே கலைப்பட்டது. இரண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் மத்திய அரசு – சோனியா காங்கிரஸ் மறைமுகமாக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

 

சுற்றிவரும் சடங்கை தடுத்தது, அடக்கியது, கைது செய்தது

சுற்றிவரும் சடங்கை தடுத்தது, அடக்கியது, கைது செய்தது

ஸ்ரீநகரின்தால்ஏரியில் 07-09-2013 அன்றுஜுபின்மேத்தாஇசைநிகழ்ச்சி: ‘காஷ்மீர் உணர்வு’ என்ற பெயரில், 07-09-2013 அன்று அவர் நடத்த உள்ள இசை நிகழ்ச்சி குறித்து, சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்றுள்ள, இந்தியாவைச் சேர்ந்த பிரபல இசைக்கலைஞர், ஜுபின் மேத்தா, 77, நேற்று கூறியதாவது: “அமைதியின் தூதவன் இசை. பிரிவினைவாதிகளுக்கும், பயங்கரவாதிகளுக்கும் சொல்ல, என்னிடம் ஒன்றுமில்லை. என் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்த, நான் காஷ்மீரை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை; என்னை, காஷ்மீர் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. இசை, அமைதியின் மறுவடிவம்,” இவ்வாறு அவர் கூறினார்[4]. மும்பையில், பார்சி இனத்தை சேர்ந்த, மெஹ்லி மேத்தாவின் மகனாக பிறந்த இவர், உலகம் முழுவதும் இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார். ஜம்மு – காஷ்மீரின் கோடைகால தலைநகர், ஸ்ரீநகரின் தால் ஏரி பகுதியில் ஷாலிமார் பாக் பூங்காவில்  அன்று, பிரமாண்ட இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தினார். இதில் பங்கேற்க, நாடு முழுவதும் இருந்தும், உலக நாடுகளில் இருந்தும், ஏராளமான இசை ஆர்வலர்கள், ஸ்ரீநகரில் குவிந்தனர்.  இசை நிகழ்ச்சியில், ஜுபின் மேத்தாவும், பவேரியா மாநில இசைக்குழுவும் இணைந்து பீதோவன், ஹெய்டன் மற்றும் சாய்கோவ்ஸ்கி போன்ற உலகப் புகழ் பெற்றோரின் இசை கோப்புகளை நடத்தினர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நிதி உதவி அளிக்கும் பிஎம்டபிள்யு நிறுவனம் இங்கு வந்த முக்கியமானவர்களின் போக்குவரத்திற்கான வாகனங்களை வழங்கியுள்ளது.

 

இந்த அயோத்தியாவின் உள்ளூர் குடிமகன் தான் ஆட்சியை வீழ்த்த போகிறானா - முல்லாயம் ஏன் பயப்படவேண்டும்?

இந்த அயோத்தியாவின் உள்ளூர் குடிமகன் தான் ஆட்சியை வீழ்த்த போகிறானா – முல்லாயம் ஏன் பயப்படவேண்டும்?

இந்தநாட்டின்வியத்தகுகுடிமகன், ஜுபின்: சமூக நல்லிணக்கத்திற்கான, தாகூர் விருது, ஜுபின் மேத்தாவுக்கு, டில்லி, ராஷ்டிரபதி பவனில் வழங்கப்பட்டது. மேத்தாவுக்கு அந்த விருதை வழங்கிய ஜனாதிபதி, பிரணாப் முகர்ஜி, “இந்த நாட்டின் யத்தகு குடிமகன், ஜுபின்,” என, புகழாரம் சூட்டினார். இதற்கு பிறகு, காஷ்மீரத்தில் தனது இசைநிகழ்ச்சி நடத்த சென்றார். அதாவது, அவர் இந்தியாவிற்கு வருவது-வரவழைப்பது என்பது ஏற்கெனவே தீர்மானிக்கப்பட்டதொன்று என்று தெரிக்கிறது. அதற்கு, அரசு தேவையானவற்றை செய்து கொடுத்தது. ராணுவ பாதுகாப்புப் பிரிவு பூங்காவையும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளையும் தங்களின் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் 05-09-2013 வியாக்கிழமை அன்றே கொண்டுவந்தனர். அங்கிருக்கும் பல கடைக்காரர்களை அன்று மதியம் முதலே கடையை மூடும்படி அவர்கள் உத்தரவிட்டனர். பல அடுக்கு பாதுகாப்பை வழங்கியுள்ளதாக காஷ்மீர் பிரிவின் காவல்துறைத் தலைவர் ஏ.ஜி.மீர் தெரிவித்தார்.

 

காஷ்மீரத்தில் கடந்த ஜூலை 2013ல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக நடந்த இசை நிகழ்ச்சி

காஷ்மீரத்தில் கடந்த ஜூலை 2013ல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக நடந்த இசை நிகழ்ச்சி

இசைநிகழ்ச்சி நடந்தபோது, துப்பாக்கி சூடு: கிட்டத்தட்ட 2000 ரசிகர்கள் கூடியிருந்து இசை நிகழ்ச்சியினைக் கண்டு களித்த போதிலும், ஆங்காங்கே துப்பாக்கித் தாக்குதல்கள் நடைபெற்றவண்ணம்தான் இருந்தன. புட்ஷா சதுக்கத்தில் வேகமாகத் தங்களைக் கடந்து சென்ற காரை காவல்துறை வீரர்கள் சுட்டதில் காரை ஓட்டியவரின் இரண்டு கால்களும் சேதமடைந்தன. காஷ்மீரின் தென்பகுதியில் உள்ள புல்வாமா என்ற இடத்தில் அடையாளம் தெரியாத போராளிகள் காவல்துறையினர் மீது கையெறி குண்டுகளை வீசியதில் ஏழு பேர் காயமடைந்தனர்.  தலைநகரிலிருந்து 50 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ஷோபியன் மாவட்டத்தில் ராணுவக் காவல் துருப்புகளினால் நான்கு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். உள்ளூர் மக்கள் அவர்கள் அப்பாவி மனிதர்கள் என்று கூறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்கினர். ஆயினும், அவர்கள் அங்கிருந்த சோதனைச் சாவடியைத் தாக்கியதாகவும், ஆயுதங்களையும், கையெறி குண்டுகளையும் தங்களுடன் வைத்திருந்ததாகவும் சிஆர்பிஎப்பின் நிர்வாக இயக்குநர் திலிப் திரிவேதி தெரிவித்துள்ளார்[5]. ஆக, சிலர் இறந்தாலும், பிரிவினைவாதிகள், தீவிரவாதிகள் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை. இதனால், அனைத்துலக விள்ளம்ம்ப்பரம் கிடைததால் சரி என்ற நிலயில் இருப்பது தெரிகிறது.

 

பாட்டுக்குப் பாட்டு எடுத்த இசையை எதிர்க்கும் முஸ்லிம்களின் இசைக்கச்சேரி

பாட்டுக்குப் பாட்டு எடுத்த இசையை எதிர்க்கும் முஸ்லிம்களின் இசைக்கச்சேரி

குண்டுசப்தங்களுக்குஇடையேநடந்துமுடிந்தஜுபின்மேத்தாவின்இசைநிகழ்ச்சி: இந்த இசைநிகழ்ச்சி பல பிரிவினைவாத அமைப்புகளிடமிருந்து ஆட்சேபனையைத் தூண்டியது. ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் கழகத்தின் கூட்டமைப்புப் பிரிவின் தகவல் தொடர்பாளர் பர்வேஸ் குர்ரம் இந்த இசை நிகழ்ச்சி மூலம் காஷ்மீரை இந்தியா ஆக்கிரமித்திருப்பதை நியாயப்படுத்த முயலுவதாக குற்றம் சாட்டினார். இந்நிகழ்ச்சிக்குப் போட்டியாக மற்றொரு இசை நிகழ்ச்சியினை அவர்களது இயக்கம் நடத்தினர். பல்வேறு பிரிவினைவாத அமைப்புகளும் வேலைநிறுத்தத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தன. பிரபலமான தலைவரான சையது அலி ஷா கிலானி 06—09-2013 வெள்ளிக்கிழமை அன்றைய தொழுகைகள் முடிந்தவுடன் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தார். துக்தரான்-ஈ-மிலியத் அமைப்பின் தலைவர் சயீதா ஆசியா அந்த்ரபியும், ஒன்றுபட்ட ஜிஹாத் அமைப்பின் தலைவரும், ஹிஸ்புல் முஜாஹிதின் தலைவருமான சையத் சலாவுதீனும் கிலானியின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்தார். காஷ்மீர் மக்களின் புண்களில் உப்பைத் தடவுவது போன்ற செயலாகும் என்று இந்த இசை நிகழ்ச்சி குறித்து பாகிஸ்தானின் காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்கும் சலாவுதீன் தெரிவித்தார்[6]. ஆனால், இவர்கள் பர்வேஸ் குர்ரம் இசைநிகழ்ச்சி நடத்துவேன் என்பதற்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை. வேலைநிறுத்தத்திற்கு அழைப்பு என்பதும் எந்த அளவிற்கு போலியானது என்பதை கவனிக்கலாம், ஏனெனில், அவ்வாறு வேலைநிறுத்தம் அமூல் படுத்தினால், நிச்சயம் பிரச்சினை அதிகமாகும். எந்த நிகழ்ச்சியும் நடக்காது. அதாவது அரசு ஏற்பாடு செய்தது மற்றும் பிரிவினைவாதிகள் ஏற்பாடு செய்தது இரண்டும் நடக்காது. ஆனால், அவ்வாறு வேலைநிறுத்தம் செயவில்லை. அதாவது இரண்டு நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற மறைமுகமாக ஒத்துழைப்புத் தந்துள்ளனர்.

ஜுபின் நிகழ்ச்சியினால் கல்யாண வைபவங்கள் தடை பட்டன என்று புகார்!

ஜுபின் நிகழ்ச்சியினால் கல்யாண வைபவங்கள் தடை பட்டன என்று புகார்!

என்.டி டிவியின் இந்தியவிரோதப் பிரச்சாரம்[7]: என்.டி டிவியின் இந்நிகழ்ச்சியைப் பற்றிய அதிகமான செய்தி தொகுப்புகள், வீடியோக்கள், விவாதங்கள் விரோதமான பாங்கைக் கொண்டிருந்தன. அவை பின்வருமாறு:

 • Zubin Mehta’s ‘concert-ed’ peace effort – ஜுபின் மேத்தாவின் சதிதிட்டமான அமைதி முயற்சி
 • Will return to Kashmir if it wants me: Zubin …[8] – காஷ்மீரத்திர்க்கு மறுபடியும் வருவேன், காஷ்மீர் என்னை கூப்பிட்டால்…
 • Zubin Mehta’s Kashmir concert[9]: Separatists vs …  பிரிவினைவாதிகளும், ஒற்றுமைக்கான இசைநிகழ்ச்சியும்….
 • Zubin Mehta in Srinagar: We hurt some inadver … எல்லோருக்கும் இந்நிகழ்ச்சி இல்லாததற்காக வருந்துகிறேன்[10]
 • Bullets to Beethoven – Zubin Mehta’s concert …..பீதோவன் இசைநிகழ்ச்சிக்கு துப்பாக்கித் தோட்டாக்கள்[11]
 • 4 killed in Jammu and Kashmir firing; police … 4 பேர் கொல்லப்பட்டனர்….
 • For Zubin Mehta concert, heavy security in Sr … அதிகமான பாதுலகாப்புடன் இசைநிகழ்ச்சி
 • Omar Abdullah slams separatists for opposing … உமர் அப்துல்லா பிரிவினைவாதிகளை குறைகூறுகிறார்
 • Omar Abdullah hits out at separatists over Zu .. ஜுபின் மேத்தா நிகழ்ச்சியை எதிர்ப்பதற்காக உமர் அப்துல்லா பிரிவினைவாதிகளை குறைகூறுகிறார்
 • Concert-ed effort at peace? – ஜுபின் மேத்தாவின் சதிதிட்டமான அமைதி முயற்சி
ஹகீகத்-இ-காஷ்மீர் இசைநிகழ்ச்சியின் அழைப்பிதழ்

ஹகீகத்-இ-காஷ்மீர் இசைநிகழ்ச்சியின் அழைப்பிதழ்

இதை ஜுபின் மேத்தாவே எடுத்துக் காட்டுகிறார்: “ஒரு கன்டெக்டரின் இசைநிகழ்ச்சி காஷ்மீரத்தில் கசப்பான ராகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது”, என்று நக்கலாக தலைப்பிட்டு செய்து வெளியியட்டது[12]. என்.டி டிவியின் இந்தியவிரோத பிரச்சாரமே அலாதியானதாகும். பாகிஸ்தானில் தனக்கு கிளை உள்ளது என்ற பிரசித்தம் கொண்ட, இந்த தொலைக்காட்சி, பாகிச்தானுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு கம்யூனிஸ, இந்தியவிரோதஊடகக்குழு “தி-ஹிந்து”வும் சேர்ந்து கொண்டு, “ஹிந்து- என்.டி டிவி” தொலைக்காட்சி செனலையும் நடத்துகின்றன. இப்பிரச்சினையைப் பொறுத்த வரைக்கும், அது எவ்வாறு நடந்து கொண்டது என்பதனை, ஜுபின் மேத்தா சொன்னதிலிருந்தே தெரிந்து கொள்ளலாம். “அன்றைக்கு இரவு, 12 பேர் சேர்ந்து கொண்டு என்னுடைய இசைநிகழ்ச்சியைப் பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்தனர். அதில் 9 பேர் சொல்லிவைத்தால் போல எதிர்த்துப் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். 3 பேர் சப்தமாக ஆதரித்துப் பேசினர். அந்த 9 பேர் எனக்கு எதிராகப் பேசியதைக் கண்டு, நான் மிகவும் வருத்தம் அடைந்தேன். ஏனெனில் அவர்களுக்கு உண்மையே தெரியவில்லை. அப்படி தெரியாமல் இருந்தபோதிலும் அவர்கள் தெரிந்தது போல பேசிக் கொண்டிருந்தனர். யாருமே நான் ஏன் இசை நிகழ்ச்சி நடத்துகிறேன் என்பதனை குறிப்பிடவில்லை”, என்று அத்தொலைக்காட்சியின் பாரபட்சமான நிலையை எடுத்துறைத்தார்[13]. “அவர்கள் நினைக்கிறார்போல, உள்நோக்கம் எதுவும் இல்லை. சென்ற வருடம் ஜெர்மானிய தூதரகம் எனக்கு சவால் விட்டதால் அதனை ஏற்றுக் கொண்டேன். அவ்வளவுதான். எனக்கு காஷ்மீரத்தின் அரசியல் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பது கூட எனக்குத் தெரியாது”, என்றும் ஒப்புக்கொண்டார்[14].  பர்கா தத் எந்த அளவிற்கு நாடகம் போன்ற நிகழ்ச்சி நடத்தி அதனை, தொலைகாட்சியிலும் ஒலி-ஓளிபரப்பியிருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது.

© வேதபிரகாஷ்

09-09-2013


[2] Faizabad district officials on Thursday (29-08-2013)  arrested about 50 VHP activists in the Gosaiganj and Akbarpur police station areas of the neighbouring Ambedkarnagar district as they tried to perform the 84-Kosi parikrama. The arrests on Thursday came on the fifth day since the banned yatra was scheduled have kicked off. “We are alert and keeping a tight vigil on the movements of VHP activists… till the last date for the parikrama, we are not going to lower our guard,” said Faizabad district magistrate, Vipin Kumar Dwivedi. Strict checking is being carried out on buses, trains and at all entry points into the district. VHP has plans to perform the parikrama in the Taarun and Bikapur police station areas of Faizabad on Friday but the DM said they were ready to foil any such attempts. Read more at: http://ibnlive.in.com/news/50-vhp-activists-arrested-for-trying-to-perform-banned-84kosi-parikrama/418351-3-242.html?utm_source=ref_article
http://ibnlive.in.com/news/50-vhp-activists-arrested-for-trying-to-perform-banned-84kosi-parikrama/418351-3-242.html

[3] The DM announced a reward of Rs 10,000 to inspector Brijesh Chandra Tiwari for arresting Togadia. Earlier, over 200 sadhus led by Nritya Gopal Das, chairman of Ram Janmbhoomi Trust and Mahant to Maniram Chawani, offered arti in the temple before taking out a procession in the street. The police forced them to return to his ashram. They were later put under the house arrest.  Read more: http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2401837/Parikrama-stopped-tracks-VHP-leader-patron-TWO-THOUSAND-arrested-UP-controversial-Ayodhya-yatra.html#ixzz2eNvaaUCY
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

[13] Mr Mehta admitted that he was hurt by some of the accusations made against him ahead of the concert and lamented that his opponents were not well-informed. “The night before the concert, I saw a discussion on TV with 12 people. All speaking candidly- about nine were against it and three people vociferously for it. The nine people who spoke against it really hurt me because they were completely misinformed, they talked about facts that they did not know anything about. Nobody had enlightened them about the matter,” he said.

http://www.ndtv.com/article/india/zubin-mehta-s-kashmir-dream-that-will-never-be-fulfilled-416065?curl=1378711189

[14] “There was no ulterior motive for doing this concert except for the expression of my dream at the German Embassy last year which the Ambassador (Michael Steiner) took as a challenge. I don’t even know the inner working of Kashmiri politics,” he added.

http://www.ndtv.com/article/india/zubin-mehta-s-kashmir-dream-that-will-never-be-fulfilled-416065?curl=1378711189