சீன பெண்மணி உலக எக்ஸ்போவில் சமஸ்கிருதத்தில் பாடி ஆடுகிறார்!

சீன பெண்மணி உலக எக்ஸ்போவில் சமஸ்கிருதத்தில் பாடி ஆடுகிறார்!

சைனாவின் அரசாங்க ஊடகம் முதல் பாப் பாடகி என்று சமஸ்கிருத்தில் பாடுவதை ஊக்குவிப்பதாதாகத் தோன்றுகிறது. சாங் டிங்டிங் என்பது அவரது பெயர், ஆஹா பெயரிலேயே பாட்டும்-ஆட்டமும் இருப்பது தெரிகின்றது! வரும் மே மாதத்தில் சங்காயில் நடக்கவிருக்கின்ற உலக எக்ஸ்போவில் சமஸ்கிருதத்தில் பாடி ஆடுவாராம்!
China claims to have ‘1st pop singer in Sanskrit’, may present her during World Expo

Saibal Dasgupta, TNN, 25 January 2010, 07:05pm IST

Advertisement

Topics:

BEIJING: China’s official media is promoting what it describes as the first pop singer who sings in Sanskrit. She is one of the singers being considered to sign at the inauguration of the World Expo in Shanghai, which is expected to draw the glitterati from the world of business next May.

This could be the reason why Sa Dingding, who won the BBC Radio 3 Award for World Music in the Asia Pacific category in 2008, is suddenly being promoted by the provincial government of Tibet. The provincial government has indicated it wants to reshape her image and get her to focus on Sanskrit singing.

“She is also called the ‘first Chinese Sanskrit singer’. To Sa Dingding, who she was in the past is not important now… To preserve her new image, she must eliminate all distractions, ” the local government of Tibet said on its website.

Sa, who graduated from the Academy of Fine Arts run by the People’s Liberation Army, sings in the language of Inner Mongolia, Tibet and in Sanskrit. Sa is not a Tibetan although she sings in Sanskrit and Tibetan and dresses in grandiose Tibetan clothing.

“We should pay more attention to her music, to the Zen sensation and Buddhist spirit in her music,” it further said. The official site went on to say that “Her musical inspirations all come from Chinese civilization and culture.”

Apparently, the local government is pushing her to give up song writing and singing in languages other than Sanskrit so she can be presented to the world as a symbol of China’s rich cultural heritage.

“It is possible China may be trying to show that Sanskrit is part of its cultural heritage. What better way to draw world attention than to get a lovely voice to sing pop?,” a Shanghai based expert on Chinese culture told TNN.

During major events like the Olympic Games and the celebration of the 60th anniversary of the Chinese republic, Beijing usually makes a big display of the culture and arts of Tibetans and other ethnic people. It is expected to do the same during the opening and closing ceremonies at the World Expo.

Sa also won praise from Grammy Award judge Eric T. Johnson. She is the first Chinese citizen to be invited for a tour of the United States by the Grammy organizing committee.

திரு. வொய். மல்லய்யா தரும் தகவல்:
அந்த பெண்மணி 1000 வார்த்தைகள் கொண்ட வஜ்ரஸ்வத்வ மந்திரத்தைப் பாடும் “யூ-டியூப்” மற்றும் அந்த மந்திரத்தின் படம் முதலியவற்றைத் தந்துள்ளார்:

I saw the video at http://www.youtube. com/watch? v=bPIBXhrC1yo She is singing the 1000 syllable Vajrasatva mantra: http://www.visiblem antra.org/ vajrasattva. html

Hundred Syllable Vajrasattva Mantra

100 syllable Vajrasattva Mantra in Siddham

“ஆமாம், செத்தபாடையை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்ய?”, என்று யாரோ முணுமுணுப்பது காதில் விழுகின்றது!

குறிச்சொற்கள்: , , , , ,

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s


%d bloggers like this: